Colofon

GLASSLINE GmbH
Industriestraße 7-8
74740 Adelsheim

Telefoon +49 (0) 6291 6259-0
Fax +49 (0) 6291 6259-11

E-mail: info(at)glassline.de
Web: www.glassline.de

Directie:
Helge Schönig
Thomas Utsch

Handelsregister Amtsgericht Mannheim
HRB 450281 USt-IdNr.: DE 197544431

Disclaimer

Online content
De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten. Alle aangeboden content is vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de webpagina’s of de gehele content zonder voorafgaande mededeling te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of tijdelijk of definitief niet meer te publiceren.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (‘hyperlinks’) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, geldt er uitsluitend een verplichte aansprakelijkheid als de auteur op de hoogte is van de content en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is het gebruik in het geval van onwettige content te verhinderen. Hierbij verklaart de auteur uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links geplaatst zijn, geen onwettige content op de aan de links gekoppelde websites zichtbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteursrecht van de aan de links gekoppelde websites. Daarom neemt hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle content van alle aan de links gekoppelde websites die na het plaatsen van de links gewijzigd zijn. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in de aangeboden online content en voor bijdragen van derden in de door de auteur aangemaakte en beheerde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor onwettige, onjuiste of onvolledige content en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van zodanig aangeboden informatie, is uitsluitend de beheerder van de website aansprakelijk waarnaar doorverwezen wordt, en niet degene die via links naar de betreffende publicatie doorverwijst.

Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsfragmenten, video-opnamen en teksten te respecteren, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsfragmenten, video-opnamen en teksten te gebruiken en met licentievrije afbeeldingen, geluidsfragmenten, video-opnamen en teksten te werken. Op alle in de aangeboden online content genoemde en eventueel door derden beschermde (handels)merken zijn de bepalingen van het betreffende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar zonder enige beperking van toepassing. Uitsluitend op grond van het eenvoudigweg vermelden kan niet de conclusie getrokken worden dat merkenrechten niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte werken blijft uitsluitend in handen van de auteur van de webpagina’s. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsfragmenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Technische wijzigingen voorbehouden.